Front page slideshow

Соработка помеѓу „ЦИТАДЕЛА” и специјална болница „Филип Втори”

ЦИТАДЕЛА

УСЛУГИ

ЛОКАЦИЈА

КОНТАКТ

П.З.У. „Цитадела“


Приватна здравствена установа, специјалистичка ординација по интерна медицина и ендоскопија со седиште во Прилеп