П.З.У. „Цитадела“ ги нуди следниве услуги

 • Дијагностичка гастроскопија со биопсија (снимање на желудник)
 • Дијагностичка колоноскопија со биопсија (снимање на дебело црево)
 • ЕХО томографија на сите абдоминални органи и урогенитален тракт
 • Интернистички прегледи со ЕКГ
 • Прегледи и консултации за регулирање на шеќерна болест
 • Други прегледи од областа на интерната медицина

Во соработка со специјалната болница „Филип Втори“ ги нудиме услуги:

 • Сите постоперативни контроли на пациенти оперирани во „Филип Втори” и во други кардиохируршки институции.
 • Кардиоваскуларни проценки - општ физикален и ехокардиографски преглед на пациенти со болести на кардиоваскуларниот систем како коронарна артериска болест и ангина пекторис.
 • Проценки на пациенти со стекнати и вродени болести на залистоците на срцето кај возрасни пациенти.
 • Постоперативни контроли на деца и возрасни пациенти со вродени срцеви маани оперирани во детска возраст во други центри.
 • Прегледи на деца со вродени срцеви маани и срцеви шумови.
 • Доплер (ултразвук) на магистрални артерии за откривање на циркулаторни болести на периферните артерии или стеснувања на главните артерии на мозокот кои доведуваат до појава на мозочен удар.